MET 1180 Matematikk for siviløkonomer 2018/19

Pensum

Eksamen

Forelesningsplan

Vårsemesteret Foreleser Eivind Eriksen (Kontor B4-032); Trefftid Torsdag kl 09-11 Pensum: Oppgaver:
Tors Jan 10: 1100-1345, A1-030 Forelesning 17: Ubestemte integraler og integrasjonsregler. Substitusjon. [E] 5.1 - 5.3 Oppgavesett 17: Torsdag 14-16, D1-080
Tors Jan 17: 1100-1345, A1-030 Forelesning 18: Delvis integrasjon. Delbrøksoppspaltning og integrasjon av rasjonale uttrykk. [E] 5.4 - 5.5 Oppgavesett 18: Torsdag 14-16, D1-080
Tors Jan 24: 1100-1345, A1-030 Forelesning 19: Bestemte integraler og arealberegning. Økonomiske anvendelser. [E] 5.6 - 5.7 Oppgavesett 19: Fredag 11-13, D1-080
Tors Jan 31: 1100-1345, A1-030 Forelesning 20: Økonomiske anvendelser. Partiellderivasjon. Likningssystemer. [E] 5.7, 6.1 Oppgavesett 20: Torsdag 14-16, D1-080
Tors Feb 07: 1100-1345, A1-030 Forelesning 21: Lineære likningssystemer. Gauss-eliminasjon [E] 6.2 - 6.3 Oppgavesett 21: Torsdag 14-16, D1-080
Tors Feb 14: 1100-1345, A1-030 Forelesning 22: Matriser og vektorer. Determinanter og lineære systemer. [E] 6.4 Oppgavesett 22: Torsdag 14-16, D1-080
Tors Feb 21: 1100-1345, A1-030 Forelesning 23: Determinanter og lineære system. Kramers regel. Vektorregning. [E] 6.4 - 6.5 Oppgavesett 23: Torsdag 14-16, D1-080
Tors Feb 28: 1100-1345, A1-030 Forelesning 24: Matriseregning. Inverse matriser. [E] 6.5 - 6.6 Oppgavesett 24: Torsdag 14-16, D1-080
Februar 28 - Mars 07 Fagoppgave MET11804 - Løsning / Kontrollprøve MET11801 (kontinuasjon) - Løsning
Tors Mar 07: 1100-1345, A1-030 Forelesning 25: Regneregler for matriser. Eksamensoppgave 06/2016 Oppgave 1. Oppgavesett 25: Torsdag 14-16, D1-080
Mars 08 - Mars 15 Fagoppgave MET11806 - Løsning Fagoppgave: Fredag 14-16, D1-080
Tors Mar 14: 1100-1345, A1-030 Forelesning 26: Funksjoner i flere variabler. Partiellderivasjon. [E] 7.1 - 7.3 Oppgavesett 26: Torsdag 14-16, D1-080
Tors Mar 21: 1100-1345, A1-030 Forelesning 27: Gradienten. Nivåkurver. Hesse-matrisen. [E] 7.3, 7.5 Oppgavesett 27: Torsdag 14-16, D1-080
Tors Mar 28: 1100-1345, A1-030 Forelesning 28: Stasjonære punkter og annenderivert-testen. Lokale og globale maks/min. [E] 7.4 - 7.5 Oppgavesett 28: Fredag 11-13, D1-080
Tors Apr 04: 1100-1345, A1-030 Forelesning 29: Optimering med bibetingelser. Ekstremverdisetningen. [E] 7.6 Oppgavesett 29: Torsdag 14-16, D1-080
Tors Apr 11: 1100-1345, A1-030 Forelesning 30: Lagranges metode. Tolkning av Lagrange-multiplikatorer. [E] 7.6 Oppgavesett 30: Fredag 11-13, D1-080
Tors Apr 25: 1100-1345, A1-030 Forelesning 31: Lagrange-multiplikatorer. Repetisjon Kap 7. Eksamenssett I - Løsning / Eksamenssett II - Løsning Oppgavesett 31: Torsdag 14-16, D1-080
Eksamenssett III - Løsning
Tirs Mai 21: 0900-1200 Midtveiseksamen MET11805 - Løsning / MET11802 (kontinuasjon) - Løsning Alt stoff gjennomgått i høstsemesteret
Ons May 22: 1100-1345, C1-010 Forelesning 32: Repetisjon, gjennomgang av eksamen fra 05/2018
Ons May 29: 0900-1400 Avsluttende eksamen MET11807 - Løsning - Resultat / MET11803 (kontinuasjon) - Løsning Alt stoff gjennomgått i høst- og vårsemesteret

Høstsemesteret Foreleser Runar Ile (Kontor B4-023); Trefftid Fredag kl 13-15 Pensum: Oppgaver:
Tors Aug 23: 1100-1345, B1-020 Forelesning 1: Grunnleggende algebra [E] 0.1 - 0.9 Oppgavesett 1
Mand Aug 27: 1400-1645, C1-000 Forelesning 2: Vekstfaktor. Potenser og røtter. Renteregning. Nåverdier av kontantstrømmer. [E] 1.1 - 1.4 Oppgavesett 2
Tors Aug 30: 1100-1345, B1-020 Forelesning 3: Nåverdier. Rekker. Annuiteter og annuitetslån. [E] 1.4 - 1.6 Oppgavesett 3
Tors Sep 06: 1100-1345, B1-020 Forelesning 4: Uendelige rekker og grenseverdier. Eulers tall og kontinuerlig forrentning. [E] 1.7 - 1.8 Oppgavesett 4
Tirs Sep 11: 0800-1045, A1-030 Forelesning 5: Lineære og kvadratiske likninger. Likninger med parametre. Polynomlikninger. [E] 2.1 - 2.4 Oppgavesett 5
Tors Sep 20: 1100-1345, B1-020 Forelesning 6: Polynomdivisjon. Faktorisering. Rasjonale og radikale likninger. Ulikheter. [E] 2.5 - 2.8 Oppgavesett 6 - Løsning Innlevering 1
Tors Sep 27: 1100-1345, B1-020 Forelesning 7: Funksjoner og grafer. Lineære og kvadratiske funksjoner. Inntekts- og kostnadsfunksjoner. [E] 3.1 - 3.5 Oppgavesett 7
Mand Okt 01: 1100-1345, B1-020 Forelesning 8: Monotoni. Sirkler og ellipser. Polynomfunksjoner. [E] 3.6 - 3.8 Oppgavesett 8
Tors Okt 04: 1100-1345, B1-020 Forelesning 9: Rasjonale funksjoner og asymptoter. Kontinuitet. Omvendte funksjoner. [E] 3.9 - 3.11 Oppgavesett 9
Oktober 09 - Oktober 16 Fagoppgave MET11804/MET11801 - Løsning
Tors Okt 18: 1100-1345, B1-020 Forelesning 10: Eksponentialfunksjoner. Logaritmer. [E] 3.12 - 3.13 Oppgavesett 10
Tors Okt 25: 1100-1345, B1-020 Forelesning 11: Tangenter, derivasjon og derivasjonsregler. [E] 4.1 - 4.4 Oppgavesett 11
Tors Nov 01: 1100-1345, B1-020 Forelesning 12: Derivasjonsregler. Funksjonsdrøfting med maks/min-problemer. [E] 4.3, 4.6 Oppgavesett 12
Tors Nov 08: 1100-1345, B1-020 Forelesning 13: Implisitt derivasjon. Den annenderiverte og konvekse/konkave funksjoner. [E] 4.5 - 4.7 Oppgavesett 13
Tors Nov 15: 1100-1345, B1-020 Forelesning 14: l'Hospitals regel. Grenseinntekt og -kostnad. Elastisitet. [E] 4.8 - 4.9 Oppgavesett 14 - Løsning Innlevering 2
Onsd Nov 21: 1400-1645, A1-030 Forelesning 15: Linearisering. Taylorpolynomer og Taylorrekker. [E] 4.10 Oppgavesett 15
Tors Nov 22: 1100-1345, B1-020 Forelesning 16: Repetisjon og oppgaveregning.
Fred Des 12: 0900-1200 Midtveiseksamen MET11805/MET11802 - Løsning Alt stoff gjennomgått i høstsemesteret
Fred Des 20: 0900-1400 Avsluttende eksamen MET11803 - Løsning (kontinuasjon) Alt stoff gjennomgått i høst- og vårsemesteret