MET 1180 Matematikk for siviløkonomer - 2017/18

Pensumlitteratur

Pensumlitteratur for MET 1180 Matematikk: Alt stoff dekket i forelesning og i oppgaver er pensum i MET 1180 Matematikk (inkludert oppgaver), og er relevant for avsluttende eksamen. Listen med henvisninger til læreboken [E] i forelesningsplanen nedenfor indikerer hva som er pensum i læreboken.

Min kontortid
er torsdag kl 12-14 hver uke i høstsemesteret, og tirsdag kl 12 -14 hver uke i vårsemesteret. Denne tiden er satt av til å hjelpe studenter med oppgaver og andre spørsmål dere måtte ha. Jeg kan da treffes på mitt kontor B4-032 (ta glassheisen til 4. etg. og gå til B-blokken). Det er ikke nødvendig med avtale for å treffe meg i kontortiden. Det er ofte mulig å treffe meg utenfor kontortiden også (enten ved å komme innom og se om jeg er ledig, eller ved å gjøre en avtale på forhånd).

Forelesningsplan Høsten 2017

Undervisningstilbudet høsten 2017 består av forelesning (3t/uke, vanligvis torsdag kl 08-11, se forelesningsplan nedenfor), oppgaveregning (2t/uke, tirsdag kl 11-13 eller torsdag kl 14-16, se under forelesningsplanen). I tillegg kan jeg treffes i kontortiden (tordag kl 12-14 hver uke på mitt kontor B4-032). Forelesningsplanen er foreløpig, og kan bli endret/oppdatert i løpet av semesteret. Forelesningsnotater vil bli lastet opp (med lenke fra forelesningsplanen) kort tid etter at forelesning er slutt.
Høsten 2017 Emne:  Lærebok: Oppgaver:
Tors Aug 24
0800-1045 : B1-020
Forelesning 1
Grunnleggende algebra.
[E] Kap 0
 
[E] 0.1.1-0.1.4, 0.2.1 0.2.2, 0.3.1-0.3.3, 0.4.1-0.4.3, 0.5.1-
0.5.2, 0.6.1-0.6.2, 0.7.1-0.7.3, 0.8.1-0.8.2, 0.9.1-0.9.3
Tors Aug 31
0800-1045 : B1-020
Forelesning 2
Potenser og røtter. Renteregning. Nåverdier av kontantstrømmer.
[E] Kap 1.1 - 1.4
 
[E] 1.1-1.10, 1.2.1-1.2.8, 1.3.1-1.3.4, 1.4.1-1.4.6
 
Tors Aug 31
1400-1545 : B2-050
Oppgaveregning
Første oppgaveregning torsdag, fortsetter hver uke (torsdag kl 14-16, rom kan variere innenfor B2)
Tirs Sep 05
1100-1245 : B2-080
Oppgaveregning
Første oppgaveregning tirsdag, fortsetter hver uke (tirsdag kl 11-13, rom kan variere innenfor B2)
Tors Sep 07
0800-1045 : B1-020
Forelesning 3
Nåverdier. Rekker. Annuiteter og annuitetslån.  
[E] Kap 1.4 - 1.6
 
[E] 1.4.1-1.4.6, 1.5.1-1.5.5, 1.6.1-1.6.7
Prøve-eksamen  11/2015 Oppg 1-3
Tors Sep 14
0800-1045 : B1-020
Forelesning 4
Uendelige rekker og grenseverdier. Eulers tall og kontinuerlig forrentning. 
[E] Kap 1.7 - 1.8
 
[E] 1.7.1-1.7.5, 1.8.1-1.8.7
Flervalgseksamen 11/2015 Oppg 1-4
Tors Sep 21
0800-1045 : B1-020
Forelesning 5
Lineære og kvadratiske likninger. Likninger med parametre. Polynomlikninger.
[E] Kap 2.1 - 2.4
 
[E] 2.1.1-2.1.6, 2.2.1-2.2.7, 2.3.1-2.3.2,
2.4.1-2.4.4
Fre Sep 22
1100-1345 : A1-030
Forelesning 6
Polynomdivisjon. Faktorisering. Rasjonale og radikale likninger. Ulikheter. 
[E] Kap 2.5 - 2.8
  
[E] 2.5.1-2.5.2, 2.6.1-2.6.5, 2.7.1-2.7.2,
2.8.1-2.8.2 Flervalgseksamen 11/2015 Oppg 5-8
Tors Sep 28
0800-1045 : B1-020
Forelesning 7
Eksamensoppgave 1-8 fra MET11802 11/2015. Oppgaver fra [E]: 2.2.7bd, 2.3.2, 2.4.3c, 2.5.2c, 2.6.3, 2.6.4a, 2.7.2b, 2.8.2cd   
Ons Okt 04 /
Tors Oct 05
Seminargruppe I i Matematikk
 
Innleveringsoppgave 1 - Løsning
Innleveringsfrist: Fredag 6. oktober kl 12.
Tors Okt 05
0800-1045 : B1-020
Forelesning 8
Funksjoner og grafer. Lineære og kvadratiske funksjoner. Anvendelser. 
[E] Kap 3.1 - 3.5
 
[E] 3.1.1-3.1.6, 3.2.1-3.2.5, 3.3.1-3.3.2,
3.4.1-3.4.4, 3.5.1-3.5.3 
Tors Okt 12
0800-1045 : B1-020
Forelesning 9
Monotoni. Sirkler og ellipser. Polynomiale funksjoner. Rasjonale funksjoner og asymptoter. 
[E] Kap 3.6 - 3.9
 
[E] 3.6.1-3.6.3, 3.7.1-3.7.3, 3.8.1-3.8.4
 
Man Okt 09  -
Man Okt 16 kl 12.00
MET11801 Kontrollprøve (innlevering) Frist: 16/10/2017 kl 12
Relevant pensum for kontrolloppgaven er Forelesning 1-9 og tilhørende oppgaver. Fristen tolkes strengt. Praktisk informasjon om levering av kontrollprøven. 
Tors Okt 19
0800-1045 : C1-020
Forelesning 10
Rasjonale funksjoner og asymptoter. Gjennomgang av Innlevering 1.
[E] Kap 3.9
 
[E] 3.9.1-3.9.4 
 
Fre Okt 20
1100-1345 : A1-030
Forelesning 11
Kontinuitet. Omvendte funksjoner. Gjennomgang av kontrollprøven. 
[E] Kap 3.10 - 3.11
 
[E] 3.10.1-3.10.2, 3.11.1-3.11.3
  
Tors Okt 26
0800-1045 : C1-020
Forelesning 12
Eksponentialfunksjoner. Logaritmer. Derivasjon og derivasjonsregler. 
[E] Kap 3.12 - 3.13, 4.1 - 4.3
 
[E] 3.12.1-3.12.5, 3.13.1-3.13.3, 4.1.1-4.1.9,
4.2.1-4.2.3, 4.3.1-4.3.13 Eksamen 04/2015 Oppg 1
Tors Nov 02
0800-1045 : C1-020
Forelesning 13
Derivasjonsregler. Funksjonsdrøfting og optimering (maks/min-problemer).  
[E] Kap 4.3, 4.6
 
[E] 4.6.1-4.6.6 Eksamen 11/2015 Oppg 9-10,12,14
Eksamen 05/2016 Oppg 1-12
Ons Nov 08 /
Tors Nov 09
Seminargruppe II i Matematikk
 
Innleveringsoppgave 2 - Løsning
Innleveringsfrist: Mandag 13. november kl 12
Tors Nov 09
0800-1045 : C1-020
Forelesning 14
Implisitt derivasjon. Høyere ordens deriverte. Andrederiverte og krumning. 
[E] Kap 4.4 - 4.5, 4.7
  
[E] 4.4.1-4.4.4, 4.5.1-4.5.3, 4.7.1-4.7.11
 
Tors Nov 16
0800-1045 : C1-020
Forelesning 15
Konvekse/konkave funksjoner. Elastisitet. Grenseinntekt og -kostnad. 
[E] Kap 4.7 - 4.9
 
[E] 4.7.1-4.7.11, 4.8.1-4.8.2, 4.9.1-4.9.8

Tors Nov 23
0800-1045 : C1-020
Forelesning 16
Linearisering. Taylorpolynomer og Taylorrekker
[E] Kap 4.10
 
 [E] 4.10.1-4.10.11
 
Man Des 11
0900-1145 : A1-030
Repetisjonsforelesning
Repetisjon og gjennomgang av Flervalgseksamen MET11802 fra 12/2016

 

 
Ons Des 13
0900-1200 
MET11802 Midtveiseksamen 13/12/2017 - Løsning
Relevant pensum for flervalgseksamen er Forelesning 1-16 og tilhørende oppgaver. Det svarer til Kapittel 1-4 i læreboken.
Man Des 18
1400-1900 
MET11803 Avsluttende eksamen 18/12/2017Løsning
Relevant pensum for avsluttende eksamen er alle forelesninger og oppgaver i kurset.

Oppgaveregning er arbeid med ukeoppgaver fra siste forelesning (ukeoppgavene er oppgitt i  forelesningsplanen ovenfor), på egenhånd eller i grupper. Foreleser og/eller studentveileder vil være til stede for å hjelpe med oppgaver og andre spørsmål fra forelesning. Dere kan velge mellom oppgaveregning tirsdag eller torsdag, se plan nedenfor. Rom kan avvike enkelte uker, se timeplan på @BI.   
Tirsdag (alle uker)
1100-1300 : B2-080
Oppgaveregning
Arne Fredrik Lyshol
Første gang: Tirsdag 5. september
 
Torsdag (alle uker)
1400-1600 : B2-050
Oppgaveregning
Zara Tajamal
Første gang: Torsdag 31. august
 

Forelesningsplan Våren 2018

Undervisningstilbudet våren 2018 består av forelesning (3t/uke, vanligvis onsdag kl 08-11), og oppgaveregning (2t/uke, onsdag kl 14-16). I tillegg kan jeg treffes i kontortiden (tirsdag kl 12-14 hver uke på mitt kontor B4-032). Forelesningsplanen er foreløpig, og kan bli endret/oppdatert i løpet av semesteret. Forelesningsnotater vil bli lastet opp (med lenke fra forelesningsplanen) kort tid etter at forelesning er slutt.
Våren 2018 Emne:  Lærebok: Oppgaver:
Ons Jan 10
0800-1045 : B1-020
Forelesning 17
Ubestemte integraler og integrasjonsregler. Substitusjon.
[E] Kap 5.1 - 5.3
 
[E] 5.1.1-5.1.5, 5.2.1-5.2.5, 5.3.1-5.3.3
 
Ons Jan 17
0800-1045 : B1-020
Forelesning 18
Substitusjon. Delvis integrasjon. Delbrøksoppspaltning.
[E] Kap 5.3 - 5.5
 
[E] 5.3.1-5.3.3, 5.4.1-5.4.5, 5.5.1-5.5.6
Eksamen MET11803 05/2017 Oppgave 2 
Ons Jan 24
0800-1045 : B1-020
Forelesning 19
Delbrøksoppspaltning. Bestemte integral og areal. Anvendelser.
[E] Kap 5.5 - 5.6
 
[E] 5.6.1-5.6.5, 5.7.1-5.7.2
[E] Oppgavebok 9.11-9.18: Øvingsoppgaver integrasjon
Ons Jan 31
0800-1045 : B1-020
Forelesning 20
Eksamen 12/2015 Oppg 2, Eksamen 06/2016 Oppg 3. Likningssystemer.
[E] Kap 6.1
 
[E] Oppgavebok 9.11-9.18: Øvingsoppgaver integrasjon
[E] 6.1.1-6.1.6
Ons Feb 07 /
Tors Feb 08
Seminargruppe III i Matematikk
 
[E] Oppgavebok 9.11-9.18: Øvingsoppgaver integrasjon
 
Ons Feb 07
0800-1045 : B1-020
Forelesning 21
Lineære systemer og Gauss-eliminasjon
[E] Kap 6.2 - 6.3
 
[E] 6.2.1-6.2.5, 6.3.1-6.3.7
 
Tir Feb 13
1100-1345 : C1-060
Forelesning 22
Gauss-eliminasjon. Determinanter. 
[E] Kap 6.3 - 6.4
 
[E] 6.4.1-6.4.3
Eksamen MET11803 05/2017 Oppgave 1a
Ons Feb 14
0800-1045 : B1-020
Forelesning 23
Determinanter og lineære systemer. Cramers regel. 
[E] Kap 6.4
 
[E] 6.4.4-6.4.7
Eksamen MET11803 05/2017 Oppgave 1cd
Ons Feb 28
0800-1045 : B1-020
Forelesning 24
Vektor- og matriseregning. Inverse matriser.
[E] Kap 6.5 - 6.6
 
[E] 6.5.1-6.5.6, 6.6.1-6.6.6
Eksamen MET11803 05/2017 Oppgave 1b
Tirs Mar 06
0800-1045 : A1-030
Forelesning 25
Inverse matriser, regneregler. Oppgave [E] 6.6.5 - 6.6.6 
[E] Kap 6.6
  
[E] 6.6.1-6.6.6
Eksamen MET11803 12/2015 Oppgave 3
Ons Mar 07 /
Tors Mar 08
Seminargruppe IV i Matematikk
 
Innleveringsoppgave 3 - Løsning
Innleveringsfrist: Fredag 9. mars kl 12
Ons Mar 07
0800-1045 : B1-020
Forelesning 26
Eksamen MET11803 12/2015 Oppgave 3. Funksjoner i flere variabler. 
[E] Kap 7.1 - 7.2
 
[E] 7.1.1-7.1.4, 7.2.1-7.2.2
 
Ons Mar 14
0800-1045 : B1-020
Forelesning 27
Nivåkurver. Partiellderivasjon. Stasjonære punkter.
[E] Kap 7.3
 
[E] 7.3.1-7.3.5
Eksamen MET11803 12/2015 Oppgave 4a
Ons Mar 21
0800-1045 : B1-020
Forelesning 28
Hesse-matriser og annenderivert-testen. Lokale og globale lobale maks/min. 
[E] Kap 7.4
 
[E] 7.4.1-7.4.4
Eksamen MET11803 06/2016 Oppgave 4abd
Fre Mar 16  -
Fre Mar 23 kl 12.00
MET11801 Kontrollprøve (kontinuasjon, kun nødvendig for de som ikke fikk bestod kontrollprøven i høst). Frist: 23/03/2018 kl 12.00
Relevant pensum for kontrolloppgaven er Forelesning 1-9 og tilhørende oppgaver. Fristen tolkes strengt. Praktisk informasjon om levering av kontrollprøven.
Ons Apr 04
0800-1045 : B1-020
Forelesning 29
Optimering uten bibetingelser. Tangenter til nivåkurver. Linearisering. 
[E] Kap 7.4 - 7.5
  
[E] 7.5.1-7.5.5, 8.6, 8.25abc, 8.26a
Eksamen MET11803 06/2016 Oppgave 4c, 5a
Ons Apr 11 /
Tors Apr 12
Seminargruppe V i Matematikk
 
Eksamenssett I (øvingsoppgaver) - Løsning
Eksamenssett II (øvingsoppgaver) - Løsning
Ons Apr 11
0800-1045 : B1-020
Forelesning 30
Optimering med bibetingelser. Ekstremverdisetningen.  
[E] Kap 7.6
 
[E] 7.6.1 - 7.6.3, 8.25d, 8.22
Eksamen MET11803 06/2016 Oppgave 5b
Ons Apr 18
0800-1045 : B1-020
Forelesning 31
Lagrange-problemer og Lagrange-multiplikatorer
[E] Kap 7.6
 
[E] 7.6.4 - 7.6.6, 8.26b
Eksamen MET11803 06/2016 Oppgave 5cd
Ons Apr 25
0800-1045 : B1-020
Forelesning 32
Repetisjon Kap 7, Eksamen MET11803 12/2015 Oppgave 4-5
[E] Oppgavebok 9.27 - 9.34
MET11803 12/2017 Oppgave 4-5
Ons Mai 23
0900-1200
MET11802 Flervalgseksamen 23/05/2018 (kontinuasjon) - Løsning
Relevant pensum for flervalgseksamen er Forelesning 1-16 og tilhørende oppgaver. Det svarer til Kapittel 1-4 i læreboken.
Tor Mai 24
0900-1200 : C1-060
1300-1600 : B2-060
Repetisjonsforelesning
Repetisjon av viktige temaer fra pensum. Gjennomgang av Eksamen MET11803 05/2017
Oppgaveregning (foreleser og studentveileder er til stede for å hjelpe med oppgaver)
Eksamenssett I (øvingsoppgaver) - Løsning
Eksamenssett II (øvingsoppgaver) - Løsning
Eksamenssett III (øvingsoppgaver) - Løsning
Ons Mai 30
0900-1400 
MET11803 Avsluttende eksamen 30/05/2018Løsning - Resultat
Relevant pensum for avsluttende eksamen er alle forelesninger og oppgaver i kurset.

Oppgaveregning
er arbeid med ukeoppgaver fra siste forelesning (ukeoppgavene er oppgitt i  forelesningsplanen ovenfor), på egenhånd eller i grupper. Foreleser og/eller studentveileder vil være til stede for å hjelpe med oppgaver og andre spørsmål fra forelesning. Vanligvis onsdag kl 14-16, se timeplan på @BI for avvik.    
Onsdag (alle uker)
1400-1600 : B2-050
Oppgaveregning
Lein Mann
Første gang: Onsdag 10. januar