MET 1190 Statistikk

Pensum

Eksamen

Forelesningsplan

Våren 2019 Foreleser Eivind Eriksen (Kontor B4-032); Trefftid Torsdag kl 09-11 Pensum: Oppgaver:
Forberedelse til første forelesning: Les Kapittel 1 i læreboken
Tirsdag Jan 08: 0800-1045, A1-030 Forelesning 1: Introduksjon til statistikk. Enkel data-analyse. Sum-notasjon og kalkulatorbruk. [L] 1.1 - 1.5, 2.4 - 2.5, 7.2 - 7.3 Oppgavesett 1: Tirsdag 11-13, D1-080
Fredag Jan 18: 0800-1045, A1-030 Forelesning 2: Sannsynlighetsregning. Kombinatorikk. [L] 3.1 - 3.3, 3.6 Oppgavesett 2: Fredag 11-13, D1-080
Tirsdag Jan 22: 0800-1045, A1-030 Forelesning 3: Betinget sannsynlighet og uavhengighet [L] 3.4 - 3.5 Oppgavesett 3: Tirsdag 14-16, D1-080
Tirsdag Jan 29: 0800-1045, A1-030 Forelesning 4: Stokastiske variabler. Diskrete fordelinger. Binomisk fordeling. [L] 4.1 - 4.2, 5.1 - 5.2 Oppgavesett 4: Tirsdag 11-13, D1-080
Tirsdag Feb 05: 0800-1045, A1-030 Forelesning 5: Vanlige diskrete fordelinger. Chebysjevs ulikhet. Tolkning av forventning/varians. [L] 5.2 - 5.5 [Oversikt] Fordelinger Oppgavesett 5: Tirsdag 11-13, D1-080
Tirsdag Feb 12: 0800-1045, A1-030 Forelesning 6: Kontinuerlige fordelinger. Normalfordeling. [L] 4.3, 5.6 - 5.7 [Oversikt] Fordelinger Oppgavesett 6: Tirsdag 11-13, D1-080
Tirsdag Feb 19: 0800-1045, A1-030 Forelesning 7: Simultane fordelinger. Kovarians og korrelasjon. [L] 4.4 Oppgavesett 7: Tirsdag 11-13, D1-080
Tirsdag Feb 26: 0800-1045, A1-030 Forelesning 8: Store talls lov. Sentralgrenseteoremet. [L] 5.8 - 5.9 Oppgavesett 8: Tirsdag 11-13, D1-080
Tirsdag Mar 05: 0800-1045, A1-030 Forelesning 9: Utvalg og estimatorer. Punktestimater. [L] 6.1 - 6.2, 2.1 - 2.5 Oppgavesett 9: Tirsdag 11-13, D1-080
Tirsdag Mar 12: 0800-1045, A1-030 Forelesning 10: Beskrivelse av datasett. Konfidensintervaller. [L] 2.1 - 2.5, 6.3 Oppgavesett 10: Tirsdag 11-13, D1-080
Tirsdag Mar 19: 0800-1045, B1-020 Forelesning 11: Konfidensintervaller. Noen flere fordelinger. [L] 6.3, 5.9 Oppgavesett 11: Tirsdag 11-13, D1-080
Tirsdag Mar 26: 0800-1045, A1-030 Forelesning 12: Hypotesetesting. [L] 6.4 - 6.5 Oppgavesett 12: Tirsdag 14-16, D1-080
Tirsdag Apr 02: 0800-1045, A1-030 Forelesning 13: Hypotesetesting. Korrelasjon. [L] 6.5, 7.1 - 7.2 Oppgavesett 13: Tirsdag 11-13, D1-080
Tirsdag Apr 09: 0800-1045, A1-030 Forelesning 14: Lineær regresjon. Statistisk egenskaper. [L] 7.3 Oppgavesett 14 - Løsning: Tirsdag 11-13, D1-080
Tirsdag Apr 23: 0800-1045, A1-030 Forelesning 15: Tolkning av R^2. Repetisjon Kap 3-5. [L] 7.3 Oppgavesett 15: Tirsdag 11-14, D1-080
Fredag Mai 31 : 1100-1345, C1-020 Forelesning 16: Repetisjon Kap 2, 6-7. Gjennomgang av Prøve-eksamen II.
Oppsummering Statistikk: Del A - Del B - Del C - Forberedelsen til eksamen Noen råd før eksamen
Ons Jun 05: 0900-1200 Avsluttende eksamen MET11901 - Løsning - Resultat Alt stoff gjennomgått i vårsemesteret

Ons Des 18: 0900-1200 Eksamen MET11901 - Løsning (kontinuasjon) Alt stoff gjennomgått i vårsemesteret