MET 1190 Statistikk - Eksamen

Eksamen:
Eksamen 05/06/2019 - Løsning - Resultat
Eksamen 22/11/2018 - Løsning
Eksamen 05/06/2018 - Løsning

Prøve-eksamen:
Prøve-eksamen 31/05/2019 (løsning er inkludert)
Prøve-eksamen 23/04/2019 - Løsning