MET 1180 Matematikk for siviløkonomer

Pensum

Eksamen

Forelesningsplan

Høstsemesteret Foreleser Runar Ile (Kontor B4-023); Trefftid Tirsdag 10-12 Pensum: Oppgaver:
Man Aug 19: 1100-1345, C1-000 Forelesning 1: Grunnleggende algebra [E] 0.1 - 0.9 Oppgavesett 1: Mandag 14-16, D1-065/070
Fre Aug 23: 1100-1345, B1-020 Forelesning 2: Vekstfaktor. Potenser og røtter. Renteregning. [E] 1.1 - 1.3 Oppgavesett 2
Man Aug 26: 1100-1345, C1-000 Forelesning 3: Nåverdier av kontantstrømmer. Rekker. Annuiteter og annuitetslån. [E] 1.4 - 1.6 Oppgavesett 3: Mandag 14-16, D1-065/070
Man Sep 02: 1100-1345, C1-000 Forelesning 4: Uendelige rekker og grenseverdier. Eulers tall og kontinuerlig forrentning. [E] 1.7 - 1.8 Oppgavesett 4: Mandag 14-16, D1-065/070
Man Sep 09: 0800-1045, C1-000 Forelesning 5: Lineære og kvadratiske likninger. Likninger med parametre. Polynomlikninger. [E] 2.1 - 2.4 Oppgavesett 5: Mandag 14-16, D1-065/070
Man Sep 16: 1100-1345, C1-000 Forelesning 6: Polynomdivisjon. Faktorisering. Rasjonale og radikale likninger. Ulikheter. [E] 2.5 - 2.8 Oppgavesett 6: Mandag 14-16, D1-065/070
Man Sep 23: 1100-1345, C1-000 Forelesning 7: Funksjoner og grafer. Lineære og kvadratiske funksjoner. Inntekts- og kostnadsfunksjoner. [E] 3.1 - 3.5 Oppgavesett 7: Mandag 14-16, D1-065/070
Man Sep 30: 1100-1345, C1-000 Forelesning 8: Monotoni. Sirkler og ellipser. Polynomfunksjoner. [E] 3.6 - 3.8 Oppgavesett 8: Mandag 14-16, D1-065/070
Fre Okt 04: 1100-1345, B1-020 Forelesning 9: Rasjonale funksjoner og asymptoter. Kontinuitet. Sammensatte funksjoner. [E] 3.9 - 3.11 Oppgavesett 9: Mandag 14-16, D1-065/070
Oktober 03 - Oktober 11 Fagoppgave MET11804
Man Okt 14: 1100-1345, C1-000 Forelesning 10: Omvendte funksjoner. Eksponentialfunksjoner. Logaritmer. [E] 3.11 - 3.13 Oppgavesett 10: Mandag 14-16, D1-065/070
Man Okt 21: 1100-1345, C1-000 Forelesning 11: Tangenter, derivasjon og derivasjonsregler. [E] 4.1 - 4.4 Oppgavesett 11: Mandag 14-16, D1-065/070
Oktober 18 - Oktober 25 (ubekreftet) Fagoppgave MET11806 (kontinuasjon)
Man Okt 28: 1100-1345, C1-000 Forelesning 12: Derivasjonsregler. Funksjonsdrøfting med maks/min-problemer. [E] 4.3, 4.6 Oppgavesett 12: Mandag 14-16, D1-065/070
Man Nov 04: 1100-1345, C1-000 Forelesning 13: Implisitt derivasjon. Den annenderiverte og konvekse/konkave funksjoner. [E] 4.5, 4.7 Oppgavesett 13: Mandag 14-16, D1-065/070
Man Nov 11: 1100-1345, C1-000 Forelesning 14: l'Hospitals regel. Grenseinntekt og -kostnad. Elastisitet. [E] 4.8 - 4.9 Oppgavesett 14: Mandag 14-16, D1-065/070
Fre Nov 15: 1100-1345, C1-000 Forelesning 15: Linearisering. Taylorpolynomer og Taylorrekker. [E] 4.10 Oppgavesett 15
Man Nov 18: 1100-1345, C1-000 Forelesning 16: Repetisjon og oppgaveregning. Oppgavesett 16: Mandag 14-16, D1-065/070
Ons Des 11: 0900-1200 Midtveiseksamen MET11805 Alt stoff gjennomgått i høstsemesteret
Tirs Des 17 (ubekreftet) Avsluttende eksamen MET11807 (kontinuasjon) Alt stoff gjennomgått i høst- og vårsemesteret

Vårsemesteret Foreleser Eivind Eriksen (Kontor B4-032); Trefftid TBA Pensum: Oppgaver:
Forelesningsplan for våren kommer senere [E] Kap 5-7