MET 1180 Matematikk for siviløkonomer

Pensum

Eksamen

Forelesningsplan

Høstsemesteret Foreleser Runar Ile (Kontor B3y-087); Trefftid Tirsdag 12-14 (etter avtale) Pensum: Oppgaver:
Tors Aug 24: 08-10, B1-020 Forelesning 1: Grunnleggende algebra [E] 0.1 - 0.9 Oppgavesett 1: Torsdag 10-14, D1-065
Tirs Aug 29: 14-16, B1-030 Forelesning 2: Vekstfaktor. Potenser og røtter. Renteregning. [E] 1.1 - 1.3 Oppgavesett 2
Tors Aug 31: 08-10, B1-020 Forelesning 3: Nåverdier av kontantstrømmer. Internrente. [E] 1.4 - 1.5 Oppgavesett 3: Torsdag 10-14, D1-065
Tirs Sep 05: 14-16, B1-030 Forelesning 4: Repetisjon. Rekker. Annuiteter og annuitetslån. [E] 1.6 Oppgavesett 4
Tors Sep 07: 08-10, B1-020 Forelesning 5: Eulers tall og kontinuerlig forrentning. Uendelige rekker og grenseverdier. [E] 1.7 - 1.8 Oppgavesett 5: Torsdag 10-14, D1-065
Tirs Sep 12: 14-16, D3-090 Forelesning 6: Repetisjon. Lineære og kvadratiske likninger. [E] 2.1 - 2.4 Oppgavesett 6
Tors Sep 14: 08-10, B1-020 Forelesning 7: Likninger med parametre. Polynomlikninger. [E] 2.3 - 2.4 Oppgavesett 7: Torsdag 10-14, D1-065
Tirs Sep 19: 14-16, B1-030 Forelesning 8: Repetisjon. Polynomdivisjon. Faktorisering. [E] 2.5 - 2.6 Oppgavesett 8
Tors Sep 21: 08-10, B1-020 Forelesning 9: Rasjonale og radikale likninger. Ulikheter. [E] 2.7 - 2.8 Oppgavesett 9: Torsdag 10-14, D1-065
Tors Sep 28: 08-10, B1-020 Forelesning 10: Funksjoner og grafer. Lineære og kvadratiske funksjoner. Profittfunksjoner. [E] 3.1 - 3.5 Oppgavesett 10: Torsdag 10-14, D1-065
Tirs Okt 03: 14-16, B1-030 Forelesning 11: Repetisjon. Oppgavesett 11
Tors Okt 05: 08-10, B1-020 Forelesning 12: Monotoni. Sirkler. Ellipser. Polynomfunksjoner. [E] 3.6 - 3.9 Oppgavesett 12: Torsdag 10-14, D1-065
Tirs Okt 10: 14-16, B1-030 Forelesning 13: Rasjonale funksjoner og asymptoter. [E] 3.10 - 3.11 Oppgavesett 13
Tors Okt 12: 08-10, B1-020 Forelesning 14: Omvendte funksjoner. Eksponentialfunksjoner. Logaritmer. [E] 3.12 - 3.13 Oppgavesett 14: Torsdag 10-14, D1-065
Tirs Okt 17: 14-16, B1-030 Forelesning 15: Repetisjon. Oppgavesett 15
Tors Okt 19: 08-10, B1-020 Forelesning 16: Tangenter, derivasjon og derivasjonsregler. [E] 4.1 - 4.4 Oppgavesett 16: Torsdag 10-14, D1-065
Tirs Okt 24: 14-16, B1-030 Forelesning 17: Repetisjon. Stasjonære punkter og maks/min-punkter. [E] 4.3, 4.6 Oppgavesett 17
Tors Okt 26: 08-10, B1-020 Forelesning 18: Maks/min-problemer. [E] 4.3, 4.6 Oppgavesett 18: Torsdag 10-14, D1-065
Man Okt 30: 1200 Fagoppgave MET11804 (kontinuasjon)
Tirs Okt 31: 14-16, B1-030 Forelesning 19: Repetisjon. Implisitt derivasjon. [E] 4.5 Oppgavesett 19
Tors Nov 02: 08-10, B1-020 Forelesning 20: Den annenderiverte og konvekse/konkave funksjoner. [E] 4.7 Oppgavesett 20: Torsdag 10-14, D1-065
Tirs Nov 07: 14-16, D3-090 Forelesning 21: Repetisjon. l'Hôpitals regel. [E] 4.8 Oppgavesett 21
Tors Nov 09: 08-10, B1-020 Forelesning 22: Grenseinntekt og grensekostnad. Kostnadsoptimum og optimal enhetskostnad. [E] 4.9 Oppgavesett 22: Torsdag 10-14, D1-065
Fre Nov 10: 1200 Fagoppgave MET11806 (kontinuasjon)
Tirs Nov 14: 14-16, B1-030 Forelesning 23: Repetisjon. Elastisitet. [E] 4.9 Oppgavesett 23
Tors Nov 16: 08-10, B1-020 Forelesning 24: Linearisering. Taylorpolynomer. [E] 4.10 Oppgavesett 24: Torsdag 10-14, D1-065
Tirs Des 12: 14-17 Midtveiseksamen MET11808 (ordinær) / MET11805 (kontinuasjon) Alt stoff gjennomgått i høstsemesteret
Man Des 18: 09-14 Avsluttende eksamen MET11807 (kontinuasjon) Alt stoff gjennomgått i høst- og vårsemesteret