MET 1180 Matematikk for siviløkonomer

Pensum

Eksamen

Forelesningsplan

Høstsemesteret Foreleser Runar Ile (Kontor B4-023); Trefftid Fredag 13-15 Pensum: Oppgaver:
Tor Aug 20: 0800-0945, C1-010 Forelesning 1: Grunnleggende algebra [E] 0.1 - 0.9 Oppgavesett 1: Torsdag 10-12, D1-065
Tor Aug 27: 0800-0945, C1-010 Forelesning 2: Vekstfaktor. Potenser og røtter. Renteregning. Nåverdier av kontantstrømmer. [E] 1.1 - 1.4 Oppgavesett 2: Torsdag 10-12, D1-065
Man Aug 31: 1500-1645, C1-020 Forelesning 3: Nåverdier. Rekker. Annuiteter og annuitetslån. [E] 1.4 - 1.6 Oppgavesett 3
Tor Sep 03: 0800-0945, C1-010 Forelesning 4: Uendelige rekker og grenseverdier. Eulers tall og kontinuerlig forrentning. [E] 1.7 - 1.8 Oppgavesett 4: Torsdag 10-12, D1-065
Tor Sep 10: 0800-1045, C1-010 Forelesning 5: Lineære og kvadratiske likninger. Likninger med parametre. Polynomlikninger. [E] 2.1 - 2.4 Oppgavesett 5: Torsdag 10-12, D1-065
Tor Sep 17: 0800-0945, C1-010 Forelesning 6: Polynomdivisjon. Faktorisering. Rasjonale og radikale likninger. Ulikheter. [E] 2.5 - 2.8 Oppgavesett 6: Torsdag 10-12, CU1-067
Tor Sep 24: 0800-0945, C1-010 Forelesning 7: Funksjoner og grafer. Lineære og kvadratiske funksjoner. Inntekts- og kostnadsfunksjoner. [E] 3.1 - 3.5 Oppgavesett 7: Torsdag 10-12, D1-065
Tor Okt 01: 0800-0945, C1-010 Forelesning 8: Monotoni. Sirkler og ellipser. Polynomfunksjoner. [E] 3.6 - 3.8 Oppgavesett 8: Torsdag 10-12, CU1-067
Man Okt 05: 1500-1645, C1-020 Forelesning 9: Rasjonale funksjoner og asymptoter. Kontinuitet. Omvendte funksjoner. [E] 3.9 - 3.11 Oppgavesett 9
Tor Okt 08: 0800-0945, C1-010 Forelesning 10: Eksponentialfunksjoner. Logaritmer. [E] 3.12 - 3.13 Oppgavesett 10: Torsdag 10-12, D1-065
Oktober 09 - Oktober 16 Fagoppgave MET11804 - Løsning Fagoppgaven: Torsdag 10-12, D1-065
Tor Okt 22: 0800-0945, C1-010 Forelesning 11: Tangenter, derivasjon og derivasjonsregler. [E] 4.1 - 4.4 Oppgavesett 11: Torsdag 10-12, CU1-067
Oktober 19 - Oktober 26 Fagoppgave MET11806 (kontinuasjon)
Man Okt 26: 1500-1645, C1-020 Forelesning 12: Derivasjonsregler. Funksjonsdrøfting med maks/min-problemer. [E] 4.3, 4.6 Oppgavesett 12
Tor Okt 29: 0800-0945, C1-010 Forelesning 13: Implisitt derivasjon. Den annenderiverte og konvekse/konkave funksjoner. [E] 4.5 - 4.7 Oppgavesett 13: Torsdag 10-12, D1-065
Tir Nov 03: 1500-1645, C1-010 Forelesning 14: l'Hospitals regel. Grenseinntekt og -kostnad. Elastisitet. [E] 4.8 - 4.9 Oppgavesett 14: Torsdag 10-12, D1-065
Tor Nov 12: 0800-0945, C1-010 Forelesning 15: Linearisering. Taylorpolynomer og Taylorrekker. [E] 4.10 Oppgavesett 15: Torsdag 10-12, CU1-067
Tor Nov 19: 0800-0945, C1-010 Forelesning 16: Repetisjon og oppgaveregning. Oppgavesett 16: Torsdag 10-12, D1-065
Tors Des 10: 1400-1700 Midtveiseksamen MET11805 Alt stoff gjennomgått i høstsemesteret
Fred Des 18: 0900-1400 Avsluttende eksamen MET11807 (kontinuasjon) Alt stoff gjennomgått i høst- og vårsemesteret