MET 1180 Matematikk for siviløkonomer

Pensum

Eksamen

Forelesningsplan

Høstsemesteret Foreleser Runar Ile (Kontor B4-023); Trefftid TBA Pensum: Oppgaver:
Tors Aug 25: 08-10, B1-020 Forelesning 1: Grunnleggende algebra [E] 0.1 - 0.9 Oppgavesett 1: Torsdag 10-13, D1-065
Tirs Aug 30: 14-16, C1-050 Forelesning 2: Vekstfaktor. Potenser og røtter. Renteregning. Nåverdier av kontantstrømmer. [E] 1.1 - 1.4 Oppgavesett 2
Tors Sep 01: 08-10, B1-020 Forelesning 3: Nåverdier. Rekker. Annuiteter og annuitetslån. [E] 1.4 - 1.6 Oppgavesett 3: Torsdag 10-13, D1-065
Tirs Sep 06: 14-16, C1-050 Forelesning 4: Uendelige rekker og grenseverdier. Eulers tall og kontinuerlig forrentning. [E] 1.7 - 1.8 Oppgavesett 4
Tors Sep 08: 08-10, B1-020 Forelesning 5: Lineære og kvadratiske likninger. Likninger med parametre. Polynomlikninger. [E] 2.1 - 2.4 Oppgavesett 5: Torsdag 10-13, D1-065
Tirs Sep 13: 14-16, C1-050 Forelesning 6: [E] 2.5 - 2.8 Oppgavesett 6
Tors Sep 15: 08-10, B1-020 Forelesning 7: Polynomdivisjon. Faktorisering. Rasjonale og radikale likninger. Ulikheter. [E] 2.5 - 2.8 Oppgavesett 7: Torsdag 10-13, D1-065
Tirs Sep 20: 14-16, C1-050 Forelesning 8: [E] 3.6 - 3.8 Oppgavesett 8
Tors Sep 22: 08-10, B1-020 Forelesning 9: Funksjoner og grafer. Lineære og kvadratiske funksjoner. Inntekts- og kostnadsfunksjoner. [E] 3.1 - 3.5 Oppgavesett 9: Torsdag 10-13, D1-065
Tors Sep 29: 08-10, B1-020 Forelesning 10: Monotoni. Sirkler og ellipser. Polynomfunksjoner. [E] 3.6 - 3.8 Oppgavesett 10: Torsdag 10-13, D1-065
Tirs Okt 04: 14-16, C1-050 Forelesning 11: [E] 4.1 - 4.4 Oppgavesett 11
Tors Okt 06: 08-10, B1-020 Forelesning 12: Rasjonale funksjoner og asymptoter. Kontinuitet. Omvendte funksjoner. [E] 3.9 - 3.11 Oppgavesett 12: Torsdag 10-13, D1-065
Tirs Okt 11: 14-16, C1-050 Forelesning 13: Oppgavesett 13
Tors Okt 13: 08-10, B1-020 Forelesning 14: Eksponentialfunksjoner. Logaritmer. [E] 3.12 - 3.13 Oppgavesett 14: Torsdag 10-13, D1-065
Okt 14 - Okt 21 (ubekreftet) Fagoppgave MET11804 Torsdag Oct 20: 10-13, D1-065
Tirs Okt 25: 14-16, C1-050 Forelesning 15: Oppgavesett 15
Tors Okt 27: 08-10, B1-020 Forelesning 16: Tangenter, derivasjon og derivasjonsregler. [E] 4.1 - 4.4 Oppgavesett 16: Torsdag 10-13, D1-065
Tirs Nov 01: 14-16, C1-050 Forelesning 17: Oppgavesett 17
Tors Nov 03: 08-10, B1-020 Forelesning 18: Derivasjonsregler. Funksjonsdrøfting med maks/min-problemer. [E] 4.3, 4.6 Oppgavesett 18: Torsdag 10-13, D1-065
Tirs Nov 08: 14-16, C1-050 Forelesning 19: Oppgavesett 19
Tors Nov 10: 08-10, B1-020 Forelesning 20: Implisitt derivasjon. Den annenderiverte og konvekse/konkave funksjoner. [E] 4.5 - 4.7 Oppgavesett 20: Torsdag 10-13, D1-065
Nov 07 - Nov 14 (ubekreftet) Fagoppgave MET11806 (kontinuasjon)
Tirs Nov 15: 14-16, C1-050 Forelesning 21: Oppgavesett 21
Tors Nov 17: 08-10, B1-020 Forelesning 22: l'Hospitals regel. Grenseinntekt og -kostnad. Elastisitet. [E] 4.8 - 4.9 Oppgavesett 22: Torsdag 10-13, D1-065
Tirs Nov 22: 14-16, C1-050 Forelesning 23: Oppgavesett 23
Tors Nov 24: 08-10, B1-020 Forelesning 24: Linearisering. Taylorpolynomer og Taylorrekker. 4.10 Oppgavesett 24: Torsdag 10-13, D1-065
Tors Des 08: 14-17 (ubekreftet) Midtveiseksamen MET11805 Alt stoff gjennomgått i høstsemesteret
Man Des 19: 09-14 (ubekreftet) Avsluttende eksamen MET11807 (kontinuasjon) Alt stoff gjennomgått i høst- og vårsemesteret