MET 1190 Statistikk

Pensum

Eksamen

Forelesningsplan

Våren 2020 Foreleser Eivind Eriksen (Kontor B4-032); Trefftid Torsdag kl 09-11 Pensum: Oppgaver:
Forberedelse til første forelesning: Les Kapittel 1 i læreboken
Fre Jan 10: 0900-1145, A1-030 Forelesning 1: Introduksjon til statistikk. Enkel data-analyse. Sum-notasjon og kalkulatorbruk. [L] 1.1 - 1.5, 2.4 - 2.5, 7.2 - 7.3 Oppgavesett 1: Fredag 11-13, D1-065
Fre Jan 17: 0900-1145, A1-030 Forelesning 2: Sannsynlighetsregning. Kombinatorikk. [L] 3.1 - 3.3, 3.6 Oppgavesett 2: Fredag 11-13, D1-065
Tor Jan 23: 1400-1645, C1-020 Forelesning 3: Betinget sannsynlighet og uavhengighet [L] 3.4 - 3.5 Oppgavesett 3: Fre 14-16, D1-065
Fre Jan 24: 0900-1145, A1-030 Forelesning 4: Stokastiske variabler. Diskrete fordelinger. Binomisk fordeling. [L] 4.1 - 4.2, 5.1 - 5.2 Oppgavesett 4: Fre 11-13, D1-065
Fre Jan 31: 0900-1145, A1-030 Forelesning 5: Vanlige diskrete fordelinger. Chebysjevs ulikhet. Tolkning av forventning/varians. [L] 5.2 - 5.5 Oppgavesett 5: Fre 11-13, D1-065
Fre Feb 07: 0900-1145, A1-030 Forelesning 6: Kontinuerlige fordelinger. Normalfordeling. [L] 4.3, 5.6 - 5.7 Oppgavesett 6: Fre 11-13, D1-065
Fre Feb 14: 0900-1145, A1-030 Forelesning 7: Simultane fordelinger. Kovarians og korrelasjon. [L] 4.4 Oppgavesett 7: Fre 11-13, D1-065
Fre Feb 21: 0900-1145, A1-030 Forelesning 8: Store talls lov. Sentralgrenseteoremet. [L] 5.8 - 5.9 Oppgavesett 8: Fre 11-13, D1-065
Fre Feb 28: 0900-1145, A1-030 Forelesning 9: Utvalg og estimatorer. Punktestimater. [L] 6.1 - 6.2, 2.1 - 2.5 Oppgavesett 9: Fre 11-13, D1-065
Fre Mar 06: 0900-1145, A1-030 Forelesning 10: Beskrivelse av datasett. Konfidensintervaller. [L] 2.1 - 2.5, 6.3 Oppgavesett 10: Fre 11-13, D1-065
Fre Mar 13: 0900-1145, A1-030 Forelesning 11: Konfidensintervaller. Noen flere fordelinger. [L] 6.3, 5.9 Oppgavesett 11: Fre 11-13, D1-065
Fre Mar 20: 0900-1145, A1-030 orelesning 12: Hypotesetesting. [L] 6.4 - 6.5 Oppgavesett 12: Fre 14-16, D1-065
Fre Mar 27: 0900-1145, A1-030 Forelesning 13: Hypotesetesting. Korrelasjon. [L] 6.5, 7.1 - 7.2 Oppgavesett 13: Fre 11-13, D1-065
Fre Apr 03: 0900-1145, A1-030 Forelesning 14: Lineær regresjon. Statistisk egenskaper. [L] 7.3 Oppgavesett 14: Fre 11-13, D1-065
Fre Apr 17: 0900-1145, A1-030 Forelesning 15: Tolkning av R^2. Repetisjon Kap 3-5. [L] 7.3 Oppgavesett 15: Fre 11-14, D1-065
Fre Apr 24: 1100-1345, A1-030 Forelesning 16: Repetisjon. Gjennomgang av eksamen.
TBA Avsluttende eksamen MET11901 Alt stoff gjennomgått i vårsemesteret

Høsten 2020 (TBA) Kontinuasjonseksamen Alt stoff gjennomgått i vårsemesteret