MET 1180 Matematikk for siviløkonomer

Pensum

Eksamen

Forelesningsplan

Høstsemesteret Foreleser Runar Ile (Kontor B4-023); Trefftid Tirsdag 12-14 (etter avtale) Pensum: Oppgaver:
Tors Aug 25: 08-10, B1-020 Forelesning 1: Grunnleggende algebra [E] 0.1 - 0.9 Oppgavesett 1: Torsdag 10-13, D1-065
Tirs Aug 30: 14-16, C1-050 Forelesning 2: Vekstfaktor. Potenser og røtter. Renteregning. [E] 1.1 - 1.3 Oppgavesett 2
Tors Sep 01: 08-10, B1-020 Forelesning 3: Nåverdier av kontantstrømmer. Internrente. [E] 1.4 - 1.5 Oppgavesett 3: Torsdag 10-13, D1-065
Tirs Sep 06: 14-16, C1-050 Forelesning 4: Repetisjon. Rekker. Annuiteter og annuitetslån. [E] 1.6 Oppgavesett 4
Tors Sep 08: 08-10, B1-020 Forelesning 5: Eulers tall og kontinuerlig forrentning. Uendelige rekker og grenseverdier. [E] 1.7 - 1.8 Oppgavesett 5: Torsdag 10-13, D1-065
Tirs Sep 13: 14-16, C1-050 Forelesning 6: Repetisjon. Lineære og kvadratiske likninger. [E] 2.1 - 2.4 Oppgavesett 6
Tors Sep 15: 08-10, B1-020 Forelesning 7: Likninger med parametre. Polynomlikninger. [E] 2.3 - 2.4 Oppgavesett 7: Torsdag 10-13, D1-065
Tirs Sep 20: 14-16, C1-050 Forelesning 8: Repetisjon. Polynomdivisjon. Faktorisering. [E] 2.5 - 2.6 Oppgavesett 8
Tors Sep 22: 08-10, B1-020 Forelesning 9: Rasjonale og radikale likninger. Ulikheter. [E] 2.7 - 2.8 Oppgavesett 9: Torsdag 10-13, D1-065
Tors Sep 29: 08-10, B1-020 Forelesning 10: Funksjoner og grafer. Lineære og kvadratiske funksjoner. Inntekts- og kostnadsfunksjoner. [E] 3.1 - 3.5 Oppgavesett 10: Torsdag 10-13, D1-065
Tirs Okt 04: 14-16, C1-050 Forelesning 11: Repetisjon. Oppgavegjennomgang.
Tors Okt 06: 08-10, B1-020 Forelesning 12: Monotoni. Sirkler og Ellipser. Polynomfunksjoner. Rasjonale funksjoner og asymptoter. [E] 3.6 - 3.9 Oppgavesett 12: Torsdag 10-13, D1-065
Tirs Okt 11: 14-16, C1-050 Forelesning 13: Repetisjon. Kontinuitet og skjæringssetningen. Omvendte funksjoner. [E] 3.10 - 3.11 Oppgavesett 13
Tors Okt 13: 08-10, B1-020 Forelesning 14: Eksponentialfunksjoner. Logaritmer. [E] 3.12 - 3.13 Oppgavesett 14: Torsdag 10-13, D1-065
Okt 14 - Okt 21 Fagoppgave MET11804 - Løsning Torsdag Oct 20: 10-13, D1-065
Tirs Okt 25: 14-16, C1-050 Forelesning 15: Noen oppgaver fra Fagoppgaven. Oppgavesett 15
Tors Okt 27: 08-10, B1-020 Forelesning 16: Tangenter, derivasjon og derivasjonsregler. [E] 4.1 - 4.4 Oppgavesett 16: Torsdag 10-13, D1-065
Tirs Nov 01: 14-16, C1-050 Forelesning 17: Repetisjon. Stasjonære punkter og maks/min-punkter. [E] 4.3, 4.6 Oppgavesett 17
Tors Nov 03: 08-10, B1-020 Forelesning 18: Maks/min-problemer. [E] 4.3, 4.6 Oppgavesett 18: Torsdag 10-13, D1-065
Tirs Nov 08: 14-16, C1-050 Forelesning 19: Repetisjon. Implisitt derivasjon. [E] 4.5 Oppgavesett 19
Tors Nov 10: 08-10, B1-020 Forelesning 20: Den annenderiverte. Konvekse/konkave funksjoner. [E] 4.7 Oppgavesett 20: Torsdag 10-13, D1-065
Nov 07 - Nov 14 Fagoppgave MET11806 (kontinuasjon)
Tirs Nov 15: 14-16, C1-050 Forelesning 21: Repetisjon. l'Hôpitals regel. [E] 4.8 Oppgavesett 21
Tors Nov 17: 08-10, B1-020 Forelesning 22: Grenseinntekt og -kostnad. Kostnadsfunksjoner, kostnadsoptimum og optimal enhetskostnad. [E] 4.9 Oppgavesett 22: Torsdag 10-13, D1-065
Tirs Nov 22: 14-16, C1-050 Forelesning 23: Repetisjon. Elastisitet. [E] 4.9 Oppgavesett 23
Tors Nov 24: 08-10, B1-020 Forelesning 24: Linearisering. Taylorpolynomer. [E] 4.10 Oppgavesett 24: Torsdag 10-13, D1-065
Tors Des 08: 14-17 Midtveiseksamen MET11805 - Løsning Alt stoff gjennomgått i høstsemesteret
Man Des 19: 09-14 Avsluttende eksamen MET11807 - Løsning (kontinuasjon) Alt stoff gjennomgått i høst- og vårsemesteret

Vårsemesteret Foreleser Eivind Eriksen (Kontor B3y-085); Trefftid Onsdag 12-14 Pensum: Oppgaver:
Tirs Jan 10: 10-12, A1-030 Forelesning 25: Ubestemte integraler og integrasjonsregler. [E] 5.1 - 5.2 Oppgaveark 25
Tors Jan 12: 10-12, A1-030 Forelesning 26: Substitusjon. Delvis integrasjon. [E] 5.3 - 5.4 Oppgaveark 26: Torsdag 12-18, D1-065
Tirs Jan 17: 10-12, A1-030 Forelesning 27: Oppgaveregning. Integrasjon av rasjonale uttrykk. [E] 5.5 Oppgaveark 27
Tors Jan 19: 10-12, A1-030 Forelesning 28: Delbrøksoppspaltning. Bestemte integraler. [E] 5.5, 5.6 Oppgaveark 28: Torsdag 12-18, D1-065
Tirs Jan 24: 10-12, A1-030 Forelesning 29: Oppgaveregning. Anvendelser av integrasjon. [E] 5.6 Oppgaveark 29
Tors Jan 26: 10-12, B1-020 Forelesning 30: Bestemte integral som areal. Økonomiske anvendelser. [E] 5.6 - 5.7 Oppgaveark 30: Torsdag 12-18, D1-065
Tors Feb 02: 10-12, B1-030 Forelesning 31: Systemer av likninger. Lineære likningssystemer og Gauss-eliminasjon. [E] 6.1 - 6.2 Oppgavesett 31: Torsdag 12-18, D1-065
Tirs Feb 07: 10-12, A1-030 Forelesning 32: Oppgaveregning. Frie variabler og antall løsninger av lineære systemer. [E] 6.3 Oppgavesett 32
Tors Feb 09: 10-12, B1-030 Forelesning 33: Determinanter og lineære system. Cramers regel. [E] 6.4 Oppgavesett 33: Torsdag 12-18, D1-065
Tirs Feb 14: 10-12, A1-030 Forelesning 34: Oppgaveregning. Vektorer og vektorregning. Vektorlikninger. [E] 6.5 Oppgavesett 34
Tors Feb 16: 10-12, A1-030 Forelesning 35: Matriseregning. Matrisemultiplikasjon. Transponering. [E] 6.5 Oppgavesett 35: Torsdag 12-18, D1-065
Tirs Feb 21: 10-12, A1-030 Forelesning 36: Oppgaveregning. Noen nyttige regneregler. Oppgavesett 36
Tors Feb 23: 10-12, A1-030 Forelesning 37: Inverse matriser. Indreprodukt av vektorer. [E] 6.6 Oppgavesett 37: Torsdag 12-18, D1-065
Tirs Feb 28: 10-12, A1-030 Forelesning 38: Funksjoner i to variabler. Grafer og nivåkurver. Lineære funksjoner. [E] 7.1 - 7.2 Oppgavesett 38
Tors Mar 02: 10-12, B1-030 Forelesning 39: Partiellderivasjon og stasjonære punkter. Hesse-matrisen og andrederivert-testen. [E] 7.3 - 7.4 Oppgavesett 39: Torsdag 12-18, D1-065
Tirs Mar 07: 10-12, A1-030 Forelesning 40: Oppgaveregning. Tangenten til en nivåkurve. [E] 7.5 Oppgavesett 40
Tors Mar 09: 10-12, A1-030 Forelesning 41: Gradienten. Retningsderiverte. Optimering uten bibetingelser. [E] 7.4 Oppgavesett 41: Torsdag 12-18, D1-065
Mar 3 - 10 Fagoppgave MET11804 (kontinuasjon)
Mar 13 - 20 Fagoppgave MET11806 - Løsning Fagoppgave: Torsdag 12-18, D1-065
Tirs Mar 21: 10-12, A1-030 Forelesning 42: Gjennomgang av Fagoppgaven. Oppgavesett 42
Tors Mar 23: 10-12, A1-030 Forelesning 43: Randpunkt i optimeringsproblemer. Ekstremverdisetningen. [E] 7.6 Oppgavesett 43: Torsdag 12-18, D3-080/019/037
Tirs Mar 28: 10-12, A1-030 Forelesning 44: Oppgaveregning. Optimering med bibetingelser. [E] 7.6 Oppgavesett 44
Tors Mar 30: 10-12, A1-030 Forelesning 45: Lagranges multiplikatormetode. [E] 7.6 Oppgavesett 45: Torsdag 12-18, D1-065
Tors Apr 13: 10-12, A1-030 Forelesning 46: Oppgaveregning. Forklaring av Lagranges metode. [E] 7.6 Oppgavesett 46: Torsdag 12-18, D1-065
Tors Apr 20: 10-12, A1-030 Forelesning 47: Tolkning av Lagrange-multiplikatorer. Degenerert bibetingelse. [E] 7.6 Oppgavesett 47: Torsdag 12-18, D1-065
Tors Apr 27: 10-12, A1-030 Forelesning 48: Oppgaveregning. Oppsummering av Kap. 7. Oppgavesett 48: Torsdag 12-18, D1-065
Fre Mai 05: 09-12 Midtveiseksamen MET11805 - Løsning (kontinuasjon) Alt stoff gjennomgått i høstsemesteret
Tors Mai 11: 10-13, C1-020 Forelesning 49: Oppsummering. Gjennomgang av Eksamen 05/2022 Veiledning i C1-020 kl 13 - 18
Ons Mai 24: 09-14 Avsluttende eksamen MET11807 - Løsning - Resultat Alt stoff gjennomgått i høst- og vårsemesteret