ELE3719 Matematik - 2015/16

Syllabus

Litteratur

Obligatorisk litteratur for ELE 3719 Matematikk: Eksamensrelevante oppgavesamlinger:
Eldre kompendier som fortsatt kan brukes (tilgjengelig for nedlasting):
Bøker som kan være nyttige i kurset (ikke obligatorisk litteratur): 

Alt stoff gjennomgått på forelesning og alle oppgaver i dendigitale arbeidsboken er pensum i ELE 3719 Matematikk, og er relevant for eksamen. 

Forelesningsplan

Forelesningsplanen er foreløpig, og endringer kan forekomme underveis. Seksjoner i paranteser er nyttig stoff men ikke kjernestoff i kurset..
Dato: Emne:  Pensum: Oppgaver:
Tirsdag Jan 12
1400-1645 : C1-050
Forelesning 1
Vektorer og vektorregning
[MKF] 1.5
 
[DA] Forelesning 1
 
Tirsdag Jan 19
1400-1645 : C1-050
Forelesning 2
Lineære likningssystemer
[LSGE] 1- 3
 
[DA] Forelesning 2
 
Tirsdag Jan 26
1400-1645 : C1-050
Forelesning 3
Matriser og matriseregning
[MKF] 1.1 - 1.9
 
[DA] Forelesning 3
 
Tirsdag Feb 02
1400-1645 : C1-050
Forelesning 4
Egenverdier og egenvektorer
[MKF] 1.10
 
[DA] Forelesning 4
 
Tirsdag Feb 09
1400-1645 :C1-050
Forelesning 5
Kvadratiske former
[MKF] 2.1 - 2.3
Notat om ortogonal diagonalisering
[DA] Forelesning 5
 
Tirsdag Feb 16
1400-1645 : C1-050
Forelesning 6
Lineær regresjon
[MKF] 2.4
[S] Kap 2.1 - 2.9
[DA] Forelesning 6
 
Tirsdag Mar 01
1400-1645 : C1-050
Forelesning 7
Sannsynlighetsteori. 
[S] Kap 1, 2.1 - 2.9
 
[DA] Forelesning 7
 
Tirsdag Mar 08
1400-1645 :C1-050
Forelesning 8
Stokastiske variable.
[S] Kap 4, 5.1 - 5.9
 
[DA] Forelesning 8
 
Tirsdag Mar 15
1400-1645 : C1-050
Forelesning 9
Simultant fordelte diskrete variable
[S] Kap 6.1 - 6.8
 
[DA] Forelesning 9
 
Tirsdag Mar 29
1100-1345 : C1-050
Forelesning 10
Simultant fordelte diskrete og kontinuerlige variable
[S] Kap 6.1 - 6.8
 
[DA] Forelesning 10
Løsning Oppg. 10.1 - 10.4
Tirsdag Apr 05
1400-1645 : C1-050
Forelesning 11
Separable differensiallikninger
[DIFF] Del 1-2
 
[DA] Forelesning 11
 
Tirsdag Apr 12
1400-1745 : C1-050
Forelesning 12
Lineære differensiallikninger
[DIFF] Del 3
 
[DA] Forelesning 12
 
Tirsdag Apr 19
1400-1745 : C1-050
Forelesning 13
Andre ordens lineære differensiallikninger
[DIFF] Del 4-5
 
[DA] Forelesning 13
 
Tirsdag Apr 26
1400-1745 : C1-050
Forelesning 14
Variasjonsregning og optimal kontrollteori
[VAR]
 
[DA] Forelesning 14 - 15
 
Torsdag May 26
1100-1400 : B1-030 
Forelesning 15 (repetisjonsforelesning)
Gjennomgang av eksamensoppgave ELE3719 06/2015

 

 
Onsdag Jun 07
0900-1400
Eksamen 06/2016 - Løsning
Relevant stoff til eksamen: Alle forelesninger og alle oppgave i kurset.