ELE3719 Matematik - 2015/16

Syllabus

Litteratur

Obligatorisk litteratur for ELE 3719 Matematikk: Eksamensrelevante oppgavesamlinger:
Eldre kompendier som fortsatt kan brukes (tilgjengelig for nedlasting):
Bøker som kan være nyttige i kurset (ikke obligatorisk litteratur): 

Alt stoff gjennomgått på forelesning og alle oppgaver i den digitale arbeidsboken er pensum i ELE 3719 Matematikk, og er relevant for eksamen. 

Forelesningsplan

Forelesningsplanen er foreløpig, og endringer kan forekomme underveis. Seksjoner i paranteser er nyttig stoff men ikke kjernestoff i kurset..
Dato: Emne:  Pensum: Oppgaver:
Tirsdag Jan 06
1400-1645 : B1-030
Forelesning 1
Vektorer og vektorregning
[MKF] 1.5
 
[DA] Forelesning 1
 
Tirsdag Jan 13
1400-1645 : B1-030
Forelesning 2
Lineære likningssystemer
[LSGE] 1- 3
 
[DA] Forelesning 2
 
Tirsdag Jan 20
1400-1645 : B1-030
Forelesning 3
Matriser og matriseregning
[MKF] 1.1 - 1.9
 
[DA] Forelesning 3
 
Tirsdag Jan 27
1400-1645 : B1-030
Forelesning 4
Egenverdier og egenvektorer
[MKF] 1.10
 
[DA] Forelesning 4
 
Tirsdag Feb 03
1400-1645 : B1-030
Forelesning 5
Kvadratiske former
[MKF] 2.1 - 2.3
Notat om ortogonal diagonalisering
[DA] Forelesning 5
 
Tirsdag Feb 10
1400-1645 : B1-030
Forelesning 6
Lineær regresjon og sannsynlighetsteori
[MKF] 2.4
[S] Kap 2.1 - 2.9
[DA] Forelesning 6
 
Tirsdag Feb 17
 
Ingen undervisning.
Eksamensrelevante øvingsoppgaver for Forelesning 1-6: Vektorer, matriser og lineær algebra - Løsninger
Tirsdag Feb 24
1400-1645 : B1-030
Forelesning 7
Stokastiske variable
[S] Kap 4, Kap 5.1 - 5.3, 5.6
  
[DA] Forelesning 7
 
Tirsdag Mar 03
1400-1645 : B1-030
Forelesning 8
Kontinuerlige stokastiske variable
[S] Kap 5.4 - 5.9
 
[DA] Forelesning 8
 
Tirsdag Mar 10
1400-1645 : A1-030
Forelesning 9
Simultant fordelte stokastiske variable
[S] Kap 6.1 - 6.8
 
[DA] Forelesning 9
 
Fredag Mar 13
1100-1345 : B1-030
Forelesning 10
Sannsynlighetsregning: Anvendelser
[S] Kap 6.1 - 6.8
 
[DA] Forelesning 10
Løsning Oppg. 10.1 - 10.4
Tirsdag Mar 17
1400-1645 : B1-030
Forelesning 11
Separable differensiallikninger
[DIFF] Del 1-2
 
[DA] Forelesning 11
 
Tirsdag Mar 24
1400-1645 : B1-030
Forelesning 12
Lineære differensiallikninger
[DIFF] Del 3
 
[DA] Forelesning 12
(løsningene kommer straks)
Tirsdag Apr 07
1400-1645 : B1-030
Forelesning 13
Andre ordens lineære differensiallikninger
[DIFF] Del 4-5
 
[DA] Forelesning 13
 
Tirsdag Apr 14
1400-1645 : B1-030
Forelesning 14
Variasjonsregning
[VAR]
 
[DA] Forelesning 14
 
Tirsdag Apr 21
1400-1645 : B1-030
Forelesning 15
Optimal kontrollteori
[DA] Forelesning 15
 
Tirsdag Jun 05
1400-1645 : B2-030
Ekstra forelesning
Repetisjon og gjennomgang av eksamensoppgaver
Prøve-eksamen Mai 2015 - Løsning
 
Onsdag Jun 10
0900-1400
Eksamen 10/06/2015 - Løsning
Relevant stoff til eksamen: Alle forelesninger og alle oppgave i kurset.