ELE3719 Matematikk valgfag - Våren 2014

Pensumlitteratur

Pensum for våren 2014: Materiale fra tidligere år som kan brukes:

Pensumliste for sannsynlighetsregning

Kapitler/seksjoner i parantes er kursorisk pensum. Dette bør leses gjennom slik at man kjenner til innholdet, men er ikke like sentralt som øvrig pensum.
 
Stirzaker [S]: Ny lærebok Oppgaver [S] Ross [R]: Gammel lærebok Oppgaver [R]:
Kap 1: (1.1 - 1.11), 1.12      
Kap 2:  2.1 - 2.10, (2.11 - 2.13), 2.14
   
3.1, 4.2, 4.4, 6.4, 6.5, 7.1, 7.6, 8.1 - 8.3,
9.2 - 9.3, 10.2, 13.1, 16.13, 16.30
Kap 1: 1.1 - 1.6
 
1, 3 - 5, 8, 11 -12 14 - 16, 25, 39,
46
Kap 3: 3.1 - 3.5, (3.6 - 3.9) 3.3 - 3.4, 4.2 - 4.3, 5.3, 13.13    
Kap 4: 4.1 - 4.13
 
8.2, 10.1, 11.1 - 11.2, 12.1 - 12.2, 16.2,
16.23
Kap 2: 2.1 -2.5, 2.8
 
1 - 14, 16, 30 - 32, 33 - 35, 37 - 40,
48 - 50, 52 - 54, 57,67, 76
Kap 5: 5.1 - 5.10 2.2, 2.4, 4.1 - 4.2, 5.4, 7.3, 9.1, 12.3,
12.6, 12.10, 12.17

 
 
 
Kap 6: 6.1 - 6.5, (6.6 - 6.7), 6.8 - 6.10,
(6.11), 6.14
2.2, 3.3, 8.1, 8.7
  
Kap 3: 3.1 - 3.3
 
2 - 4, 10, 12 - 13