ELE3719 Matematikk valgfag - Våren 2013

Pensumlitteratur

Forelesningsplan

Date: Topic:  Lærebok: Oppgaver:
Jan 08
1200 - 1345 : B2-050
Forelesning 1
Introduksjon til sannsynlighetsregning
[R] 1.1.- 1.3
 
Oppgaveark 1
Forelesning 1- 2
Jan 10
0800 - 0945 : B2-050
Forelesning 2
Uavhengige hendelser og betinget sannsynlighet
[R] 1.4.- 1.6
 

 
Jan 22
1200 - 1345 : B2-050
Forelesning 3
Stokastiske variable
[R] 2.1
 
Oppgaveark 2
Forelesning 3-4
Jan 24
0800 - 0945 : B2-050
Forelesning 4
Diskrete sannsynlighetsfordelinger: Unifrom, Binomisk, Geometrisk, Poisson.
[R] 2.2
  

 
Jan 29
1200 - 1345 : B2-050
Forelesning 5
Kontinuerlige fordelinger: Uniform, Eksponensial, Normal.
[R] 2.3
(unntatt 2.3.3)
Oppgaveark 3
Forelesning 5-6
Jan 31
0800 - 0945 : B2-050
Forelesning 6
Normalfordeling. Forventning og varians.
[R] 2.4
 
 
Feb 05
1200 - 1345 : B2-050
Forelesning 7
Mer om forventning og varians. Moment og moment-genererende funksjoner. 
[R] 2.4, (2.6)
 
Oppgaveark 4
Forelesning 7-8
Feb 07
0800 - 0945 : B2-050
Forelesning 8
Grenseresultater. Simultane fordelinger (diskret tilfelle).  
[R] 2.5, 2.8
(unntatt 2.5.4) 
 
Feb 12
1200 - 1345 : B2-050
Forelesning 9
Simultane fordelinger (kontinuerlig tilfelle). 
[R] 2.5
(unntatt 2.5.4)
Oppgaveark 5
Forelesning 9-10
Feb 14
0800 - 0945 : B2-050
Forelesning 10
Simultane fordelinger. Betingede sannsynlighetsfordelinger.
[R] 3.1 - 3.3
 
 
Feb 19
1200 - 1345 : B2-050
Forelesning 11
Eksamensoppgaver: ELE3719 V'12 1-2, MET2214 V'10 4-5
  ELE3719 V'12 1-2
MET2214 V'10 4-5
Feb 21
0800 - 0945 : B2-045
Forelesning 12
Lineære likningssystemer og Gauss-eliminasjon 
[LSGE]
 
[LSGE] 1.1, 1.2, 1.3, 2.1,
2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 3.3, 3.4
Feb 26
1200 - 1345 : B2-050
Forelesning 13
Matriseregning. Lineært uavhengige vektorer.
[MKF] 1.1 - 1.5
  
Oppgaveark 6
Forelesning 13-14
Feb 28
0800 - 0945 : B2-050
Forelesning 14
Matriseregning. Determinanter og inverse matriser. 
[MKF] 1.6 - 1.9
   
 
Mar 05
1200 - 1345 : B2-050
Forelesning 15
Egenverdier og egenvektorer. Kvadratiske former.
[MKF] 1.10,  2.1
   
Oppgaveark 7
Forelesning 15-16
Mar 07
0800 - 0945 : B2-050
Forelesning 16
Kvadratiske former og optimering.
[MKF] 2.2 - 2.3
  
 
Mar 19
1200 - 1345 : B2-050
Forelesning 17
Lineær regresjon. Kovariansmatriser. 
[MKF] 2.4 - 2.5
   
Oppgaveark 8
Forelesning 17-18
Mar 21
0800 - 0945 : B2-045
Forelesning 18
Eksamen ELE3719 V'12 3-4. Første ordens differensiallikninger.
[DIFF] 1 - 2
 
ELE3719 V'12 3-4
LF ELE3719 V'12
Apr 02
1200 - 1345 : B2-050
Forelesning 19
Første ordens differensiallikninger - Separable, lineære
[DIFF] 2 - 3
 
Oppgaveark 9
Forelesning 19-20
Apr 04
0800 - 0945 : B2-050
Forelesning 20
Andre ordens differensiallikninger - Lineære med konstante koeffisienter
[DIFF] 3 - 6
 
 
Apr 09
1200 - 1345 : B2-050
Forelesning 21
Variasjonsregning
[VAR]
 
Oppgaveark 10
Forelesning 21-22
Apr 11
0800 - 0945 : B2-045
Forelesning 22
Variasjonsregning 
[VAR]
 
 
 
Apr 16
1200 - 1345 : B2-050
Forelesning 23
Eksamen ELE3719 V'12 Oppgave 5-6 ELE3719 V'11 Oppgave 4
  ELE3719 V'12 - LF
ELE3719 V'11 - LF
April
Prøve-eksamen (inkludert formelark) - LF
Tidligere eksamensoppgaver
Jun 13
0900 - 1400
Eksamen 13/06/2013 - Løsning Eksamen 13/06/2013
Formelsamling som vil følge eksamensoppgaven 
Nov 27
0900 - 1400
Eksamen 27/11/2013 - Løsning Eksamen 27/11/2013 (korrigert)
Formelsamling som vil følge eksamensoppgaven