ELE3719 Matematikk valgfag - Våren 2012

Pensumlitteratur

Forelesningsplan

Date: Topic: Lærebok: Oppgaver:
Jan 17
1400-1545 : B2-010
Forelesning 1:
Introduksjon til sannsynlighetsregning
[R] 1.1.- 1.3
  
Oppgaveark 1

 

  
Jan 19
0800-0945 : B2-010
Forelesning 2:
Uavhengige hendelser og betinget sannsynlighet
[R] 1.4.- 1.6
  
Jan 24
1400-1545 : B2-010
Forelesning 3:
Stokastiske variable
[R] 2.1
 
Oppgaveark 2

 

 
Jan 26
0800-0945 : B2-010
Forelesning 4:
Diskrete sannsynlighetsfordelinger. Binomisk og geometrisk fordeling.
[R] 2.2
 
Jan 31
1400-1545 : B2-010
Forelesning 5:
Poisson-fordeling. Kontinuelige sannsynlighetsfordelinger. Unform fordeling.
[R] 2.3.1
  
Oppgaveark 3
 
Feb 07
1400-1545 : B2-010
Forelesning 6:
Normalfordeling, eksponensialfordeling
[R] 2.3.2, 2.3.4
  
Oppgaveark 4

 

 
Feb 09
0800-0945 : B2-010
Forelesning 7:
Forventning og varians.
[R] 2.4
  
Feb 14
1400-1545 : B2-010
Forelesning 8:
Chebyshev's ulikhet. Simultane diskrete fordelinger.
[R] 2.8, 2.5.1
  
Oppgaveark 5

 

 
Feb 16
0800-0945 : B2-010
Forelesning 9:
Dobbeltintegral. Simultane kontinuerlige fordelinger.
[R] 2.5.1 - 2.5.3
  
Feb  21
1400-1545 : B2-010
Forelesning 10: Tron Foss
Uavhengighet, kovarians og betinget sannsynlighet
[R] 3.1 - 3.3
  
Oppgaveark 6
  
 
 
 
Feb 23
0800-0945 : B2-010
Forelesning 11: Tron Foss
Eksamensoppgaver fra Oppgaveark 6
 
  
Feb 28
1400-1545 : B2-010
Forelesning 12:
Lineære likningssystemer og Gauss eliminasjon
[LSGE] 1 - 2
  
[LSGE] Oppgave 1.1, 1.2, 1.3,
2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 3.3, 3.4
Mar 01
0800-0945 : B2-010
Forelesning 13:
Matrise- og vektorregning
[MKF] 1.1 - 1.7
  
[MKF] Oppgave 1.1 - 1.10
Oppgaveark 7 - LF
Mar 06
1400-1545 : B2-010
Forelesning 14:
Matriseregning. Egenverdier.
[MKF] 1.7 - 1.10
   
Oppgaveark 8 - LF
Oppgaveark 9 - LF
Oppgaveark 10 - LF

   
Mar 08
0800-0945 : B2-010
Forelesning 15:
Egenverdier og egenvektorer. Kvadratiske former
[MKF] 1.10, 2.1 - 2.2
 
Mar 13
1400-1545 : B2-010
Forelesning 16:
Optimering. Lineær regresjon.
[MKF] 2.3 - 2.5
  
Oppgaveark 11 - LF
Oppgaveark 12 - LF
Mar 15
0800-0945 : B2-010
Forelesning 17:
Lineær regresjon. Eksamensoppgaver i Matriser og kvadratiske former
[MKF] 2.4 - 2.5
  
ELE 06/2011 1-2, 11/2011 3-4,
MET 05/2009 5-8, 06/2010 6-8  
Mar 20
1400-1545 : B2-010
Forelesning 18:
Separable differensiallikninger
 
   
Oppgaveark 13 - LF
 
Mar 22
0800-0945 : B2-010
Forelesning 19:
Lineære differensiallikninger av første orden ved integrerende faktor

  
Oppgaveark 14 - LF
 
Mar 27
1400-1545 : B2-010
Forelesning 20:
Lineære differensiallikninger av andre orden ved karakteristisk likning

 
Oppgaveark 15 - LF
 
Mar 29
0800-0945 : B2-010
Forelesning 21:
Variasjonsregning

 
Oppgaveark 16 - LF
 
Apr 10
1400-1545 : B2-010
Forelesning 22: (se også Forelesning 21 for ELE3719 fra våren 2011)
Variasjonsregning. Konvekse/konkave funksjoner. 

 
Se [VAR] for flere oppgaver i
variasjonsregning 
Apr 19
0800-0945 : B2-030
Forelesning 23:
Gjennomgang av eksamensoppgaver (11/2011 Oppg 5-6, 06/2011 Oppg 3b)
Eksamen 11/2011
Eksamen 06/2011

 
Jun 14
0900-1400
Eksamen - LF Eksamen