ELE3719 Matematikk valgfag - Våren 2011

Obligatorisk litteratur

Forelesningsplan

  Tid: Sted: Forelesning: Lærebok:
  1 Tir 11/01 08.00 - 09.45 B1-010 Matrisealgebra [EG] 2.1 - 2.4
  2 Tir 11/01 10.00 - 11.45 B1-010 Vektorregning [EG] 3.1, 4.1
  3 Tir 18/01 08.00 - 09.45 B1-010 Kvadratiske former [EG] 3.2, 4.2 - 4.3
  4  Tir 25/01 08.00 - 09.45 B1-010 Egenverdier og egenvektorer [EG] 5.1 - 5.3
  5 Tir 25/01 10.00 - 11.45 B1-010 Matriser og funksjoner i flere variable [EG] 6.1 - 6.2
  6 Tir 01/02 08.00 - 09.45  B1-010 Lineær regresjon [EG] 6.3 
  7 Tir 08/02 08.00 - 09.45 B1-010 Introduksjon til sannsynlighetsregning [R] 1.1.- 1.3
  8 Tir 08/02 10.00 - 11.45 B1-010 Uavhengige hendelser og betinget sannsynlighet [R] 1.4 - 1.6
  9 Tir 22/02 08.00 - 09.45 B1-010 Stokastiske variable
[R] 2.1
10 Tir 22/02 10.00 - 11.45 B1-010 Diskrete sannsynlighetsfordelinger
[R] 2.2
11 Tir 01/03 08.00 - 09.45 B1-010 Kontinuelige sannsynlighetsfordelinger [R] 2.3
12 Tir 08/03 08.00 - 09.45  B1-010 Forventning og varians [R] 2.4
13 Tir 08/03 10.00 - 11.45 B1-010 Simultane fordelinger [R] 2.5.1
14 Tir 15/03 08.00 - 09.45 B1-010 Simultane fordelinger, uavhengighet og kovarians [R] 2.5.2 - 2.5.3
  Ons 16/03 14.00 - 16.00 B2-010 Oppgavegjennomgang  
15 Tir 22/03 08.00 - 09.45 B1-010 Kovarians og kovariansmatriser - Eksempel [R] 2.5.3
16 Tir 22/03 10.00 - 11.45 B1-010 Betinget sannsynlighet
[R] 3.1 - 3.3
17 Tir 29/03 08.00 - 09.45  B1-010 Taylorpolynomer og Taylorrekker [B] 5.6
  Ons 30/03 14.00 - 16.00 B2-010 Oppgavegjennomgang  
18 Tir 05/04 08.00 - 09.45  B1-010 Differensiallikninger (separable) [Ø] 1 - 2
19 Tir 05/04 10.00 - 11.45  B1-010 Differensiallikninger (første ordens lineære) [Ø] 3
20 Tir 12/04 08.00 - 09.45  B1-010 Andre ordens differensiallikninger [Ø] 4 -6
  Ons 13/04 14.00 - 16.00 B2-060 Oppgavegjennomgang  
21 Tir 26/04 08.00 - 09.45 B1-010 Variasjonsregning [V]
      Prøve-eksamen ; LF Prøve-eksamen / Skisse binomisk tre (oppgave 5)  
   Tor 16/06 09.00 - 14.00   Eksamen ; LF Eksamen  
  Mon 28/11 2011   Eksamen (kontinuasjon) - LF Eksamen (kontinuasjon)

Oppgaver

 Forelesning: Tidsrom: Oppgaver:
  1 - 2
 
Tir 11/01 - Tir 18/01
 
Oppgaveark 1: Oppgave 1 - 18 ; Løsning Oppgaveark 1 ; Oppgaveark 1 Handout
Oppgaveark 2: Oppgave 1 - 8 ; Løsning Oppgaveark 2Oppgaveark 2 Handout
  3 Tir 18/01 - Tir 25/01 Oppgaveark 3: Oppgave 1 - 7 ; Løsning Oppgaveark 3Oppgaveark 3 Handout
  4 - 5
 
Tir 25/01 - Tir 01/02
 
Oppgaveark 4: Oppgave 1 - 8 ; Løsning Oppgaveark 4 ; Oppgaveark 4 Handout
Oppgaveark 5: Oppgave 1 - 7 ; Løsning Oppgaveark 5Oppgaveark 5 Handout
  6 Tir 01/02 - Tir 08/02 Oppgaveark 6: Oppgave 1 - 4 ; Løsning Oppgaveark 6Oppgaveark 6 Handout
    Eksamensnære øvelsesoppgaver fra Forelesning 1 - 6. Disse oppavene er hentet fra tidligere eksamensoppgaver i MET2214.
  7 - 8 Tir 08/02 - Tir 22/02 [R] Kapittel 1: Oppgave 1, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 25, 39, 46
  9 - 10 Tir 22/02 - Tir 01/03 [R] Kapittel 2: Oppgave 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 30, 31, 32
11
 
Tir 01/03 - Tir 08/03
 
[R] Kapittel 2: Oppgave 33, 34, 35, 38
Tilleggsoppgave: Finn den kumulative fordelingen til en stokastisk variabel som er a) uniformt fordelt b) eksponensielt fordelt. 
12 - 13
 
Tir 08/03 - Tir 15/03
 
[R] Kapittel 2: Oppgave 37, 39, 40, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 76
Tilleggsoppgave: Finn forventningsverdi og varians for en standard normalfordelt stokastisk variabel ved å regne ut integralene
Oppgavegjennomgang
 
Ons 16/03
 
Oppgaveark med gamle eksamensoppgaver: Oppgave 7, 8, 9
Eksamen MET2214 19/05/2010: Oppgave 3, 4, 5
14
Tir 15/03 - Tir 22/03
  
[R] Kapittel 2: Oppgave 54, 55, 57
Eksamensoppgavesamling: Eksamen 02/06/2003 Oppgave 4, 07/06/2004 Oppgave 5, 03/06/2005 Oppgave 2-3
15 - 16
 
Tir 22/03 - Tir 29/03
 
Oppgaveark 15: Oppgave 1 - 6 ; Løsning Oppgaveark 15Oppgaveark 15 Handout
[R] Kapittel 3: Oppgave 2, 3, 4, 10, 12, 13
Oppgavegjennomgang
 
Ons 30/03
 
Eksamensoppgavesamling: Eksamen 19/05/2010 Oppgave 3, 23/05/2007 Oppgave 5, 22/05/2009 Oppgave 3-4,
Prøveeksamen Oppgave 1. Korrelasjonskoeffisienten er definert på følgende måte:

 Hint: Korrelasjonskoeffisient
17 Tir 29/03 - Tir 05/04 Oppgaveark 17: Oppgave 1 - 5 ;  Løsning Oppgaveark 17Oppgaveark 17 Handout
18 - 19
 
Tir 05/04 - Tir 12/04
 
Oppgaveark 18: Oppgave 1 - 5 ;  Løsning Oppgaveark 18Oppgaveark 18 Handout
Oppgaveark 19: Oppgave 1 - 5 ;  Løsning Oppgaveark 19Oppgaveark 19 Handout
20 Tir 12/04 - Tir 26/04 Oppgaveark 20: Oppgave 1 - 7 ;  Løsning Oppgaveark 20Oppgaveark 20 Handout
Oppgavegjennomgang
 
Ons 13/04
 
Oppgaveark 18, Oppgave 5 ; Oppgaveark 19 Oppg 4c, 5a-c ;
Oppgaveark 20, Oppgave 6
21
 
Tir 26/04 -
 
Oppgaveark 21 ; Oppgave 1 - 7 ; Løsning Oppgaveark 21 ; Oppgaveark 21 Handout
[V] Oppgave 2, 4, 6 ; Fasit finnes i [V]

Detaljert Pensumliste

Alt som er gjennomgått på forelesning og i forbindelse med oppgavegjennomgang er pensum. Nedenfor følger en detaljert oversikt over de deler av pensumlitteraturen som dekker de ulike deler av pensum. Denne oversikten er ennå ikke endelig, og vil bli oppdatert fortløpende.