Algebra-Seminaret i Oslofjord-Regionen

En serie med seminarer/workshop i matematikk, med vekt på algebra og algebraisk geometri. Seminarene er knyttet til forskningen til deltagerne i et nettverk av matematikere som arbeider i Oslofjord-regionen, og seminarene går på rundgang blant de aktuelle høyskolene i området. Seminarene er samtidig et forum for diskusjoner rundt undervisning og matematikk-didaktikk samt anvendelser innenfor teknologiske og øknomiske områder. Vi tar sikte på å avholde et seminar 1-2 ganger per måned. For tiden består nettverket av følgende forskere:

Andre er selvsagt velkomne til å delta på seminarene, og vi tar sikte på å invitere gjester til å snakke på seminarene.

Planlagte seminar og konferanser:

Avholdte algebra-seminar:

Avholdte konferanser: