Matematikk for økonomi og finans

Korreksjoner for første utgave, tredje opplag (2017)

Korreksjoner for første utgave, første og andre opplag (2016)